Samsun ve Atakum Escort ilanlraı

Bakımlı Samsun Escort Bayanları. Kaliteli servis.

Etiket
Kategoriler
çocuğunuzun idrar nedeni
 olursa böbrek reflüsü olabilir çocuğunuzun idrar nedeni
 olursa böbrek reflüsü olabilir
çocuğunuz ihtiraslı
idrar yolları enfeksiyonu geçiriyorsa, ailenizde böbrek reflüsü hastası olursa
yahut
samsun eskort bayan çocuğunuz idrar yapmakta zorlanıyorsa, böbrek reflüsü sorunuyla karşısında
karşıya olabilir . Kadıköyşifa Ataşehir Hastanesi üroloji Uzmanı Op. Dr. Levent Gürkan, böbrek iltihabı geçiren çocukların yüzde 25 ila 40'ında görülen böbrek reflüsünün, ihmal edildiğinde böbrek yetmezliğine yol açabileceği hakkında
uyarıyor ve böbrek reflüsüyle interesan
bilinmesi gerekenleri şöyle açıklıyor: Böbrek reflüsü nedir?böbreklere idrar reflüsü (vezikoüretereal reflü) çocuklarda en yoğun
rastlanılan ürolojik problemdir ve pediatrik ürolojinin en tartışmalı konularından biridir. Tanım gibi
idrar kesesinde toplanmış olan idrarın normalin tersine böbreklere arka
akmasıdır. Bu geri
akış (reflü) böbreklerin hem hündür
basınçlı hem de kirli idrarla temasına sebep
gibi
uzun dönemde böbrek hasarına sebep
olabilir. Böbrek reflüsü nedenleri ve görülme sıklığı nedir?nedeni idrar kanalının idrar kesesine açıldığı noktanın genetik yapısal bozukluğu olabileceği benzer
idrar kesesinin dışarı açıldığı noktadaki anatomik yahut
fizyolojik bir darlık da idrar kesesinin içinde uca
basınca yol açarak ikincil kaçağa sebep
olabilir. Eksiksiz
çocukların yalnızca
%1 - 2’sinde reflü görülür, ama
böbrek iltihabı geçiren çocukların %25 - 40’ında reflü mevcuttur. Doğurma
öncesi tespit edilmiş böbrek şişliklerinin (hidronefroz) %17 - 37’sinde partnerlik
yapan
reflü mevcuttur. Bu uca
sıklığı yüzünden
ihtiraslı
idrar yolu enfeksiyonu geçiren her çocuğun reflü açısından taranması tavsiye edilmelidir. Reflünün kalıtsal gibi
iletildiği gösteriliyor. Kardeşinde reflü olan çocukların %30'unda, anne ya da
babasında reflü olan çocukların %70’inde reflü tespit edildi. Bu sebepile
reflüsü olan çocukların kardeşleri ve ileride olacğ
çocuklarının da reflü açısından değerlendirilmesi gerekir. Sağaltma
edilmemiş reflü çocukluk çağı hündür
tansiyonun en devamlı
nedenidir ve tedavisiz reflüsü olan çocukların %10 ila 20’sinde böbrek yetmezliği gelişir. Böbrek reflüsü tanısı nasıl konulur?optimal sağaltma
şeması üstünde
halen bir ortak görüş olmasa da tedavinin temel amacı antibiyotik baskılama tedavisi ya da
cerrahi yöntemlerle böbreği enfekte idrara karşısında
koruyarak kalıcı böbrek hasarının engellenmesidir. Mütenasip
sağaltma
şemasının belirlenmesi nedeniyle
reflünün derecesinin araya
konması ve böbrek fonksiyonlarının değerlendirilmesi gerekir. Reflünün varlığının belirlenmesi ve eger
olursa
idrar kanalında yaptığı değişikliklere nazaran
sınıflanması nedeniyle
en yoğun
kullanılan radyolojik yöntem idrar kesesinin radyoopak spesiyal
bir sıvı ile doldurularak röntgen ışını aşağıda
floroskopik gibi
kaçağın araya
çıkarılan işeme sistoüretrografisidir (voiding cystourethrography). Bu yöntem idrar kanallarının yapısı kesin gibi
araya
konulabildiğinden seçim
edilirken bu işlem sırasında çocuğun röntgen ışınlarına maruz kalması çekince yaratır. şuna
alternatif yöntem gibi
hala
az radyasyona maruz kalınmasını sağlayan radyonüklit sistografi önerilir. Idrar kesesinin düşük radyoaktif madde ile doldurularak kameralar yardımı ile böbreğe kaçak olup olmadığının tespitine dayanan bu yöntemde kanalların yapısına dair yalnız
sınırlı malumat
edinilebilmesi bu yöntemin ürologlar tarafından hayli
yoğun
seçim
edilmemesine sebep
oldu. Bu yöntemlerle böbreğe olan kaçak, 1’den (en az) 5’e (en ciddi) dek
derecelendirilir. Böbrek fonksiyonun ve böbrek dokusundaki hasarın belirlenmesi göre
seçim
edilen yöntem Dmsa böbrek sintigrafisidir. Voiding cyctourethrography ve Dmsa böbrek sintigrafinin ortak kullanımı ile reflünün tabii
seyri ılgili
bir tahminde bulunulabilir. Yapılması reflünün sağaltma
şemasının belirlenmesi açısından zorunlu olan bu iki yöntem dışında
idrar yapmasında ya da
tutmasında nedeni
olan çocuklarda ek gibi
idrar kesesinin fonksiyonlarının değerlendirildiği ürodinami tetkiki yararlı olacaktır. Idrar yapma bozukluğu sağaltma
edilen çocuklarda şuna
ilişkili
gelişmiş reflünün de kocaman
ölçüde iyileştiği görülür. Eskiden zorunlu bir tetkik gibi
görülen idrar kesesini içerisinin hususi
endoskoplar kullanılarak incelenmesi yöntemi olan sistoskopi daha çok
günümüzde yalnız
cerrahi tedavisi planlanan çocuklarda ameliyat öncesi kanal ağızlarının değerlendirilmesinde kullanılır. Böbrek reflüsü nasıl sağaltma
edilir?tedavinin temeli çabuk
teşhis ve yakından takibe dayanır; bu fotoğrafda
böbrek dokusunun korunması amaçlanır. Reflü çocuk büyüdükçe kendiliğinden geçebileceğinden tedavide ilk basamak tüm
hastaların bir yaşlarına gelinceye dek
hündür
miktarda sıvı içmelerinin teşviki, idrar keselerinin tam boşaltılmasının sağlanması ve düşük doz antibiyotik koruması ile enfeksiyonların engellenerek izleme
edilmeleridir. Bu dönemde enfeksiyon açısından koruyucu gibi
bey
bebeklerin sünnetleri önerilir. Bir ila beş sene
aralarında
çocuklarda 1 ila 3. seviye reflülerin takibine takip
yapmak
şimdiye kadar
doğruyken, 4 ve 5. sınıf
reflüye malik
olan, takiplerinde antibiyotik korumasına rağmen ihtiraslı
idrar yolu enfeksiyonu geçiren, böbreğinde taze
hasar bölgeleri beliren yoksa
çift toplayıcı sistem olarak
anatomik bozukluğu olan çocukların bu dönemde cerrahiye yönlendirilmeleri hala
uygundur. Beş yaşından ardından
reflü bulguları takip
yapan
hepsi
kız çocuklarda cerrahi gibi
düzeltme önerilirken, fazla
seyrek durumlar haric erkeklerde 5 yaşından ardından
antibiyotik baskılama tedavisi dahil herhangi ileri bir tedaviye ihtiyaç duyulmaz. Böbrek reflüsünde cerrahi sağaltma
yöntemlericerrahi gibi
reflünün düzeltilmesi endoskopik, laparoskopik yoksa
açık cerrahi ile gerçekleştirilebilir. Endoskopik tedaviler coklu
ağır değil
reflüde ilk sağaltma
seçeneği gibi
görülür. Daha
başarıları bilimsel gibi
kesin ispat edilememiş olmasına rağmen, idrar kanalının keseye bağlandığı noktaya ufak bir miktar fiziksel beden
ile uyumlu sentetik malzeme enjekte edilerek anatomik bozukluğun düzeltilmesine dayanan bu yöntemler uygulama kolaylığı ve düşük yan etki oranları ile coklu
cerrah tarafından seçenek
edilir. Bu yöntemle 1. ve 2. sınıf
reflüler %78.5 oranında başarı ile sağaltma
edilebilir. Reflü ciddiyeti arttıkça yahut
idrar yapma bozuklukları tabloya eklendiğinde bu başarı oranı %50-60 düzeyine düşer. Açık cerrahi ile reflü düzeltilmesi idrar kanallarının idrar kesesine giriş noktalarının yeniden şekillendirilmesine dayanır. Bu yolla kurulan
düzeltmeler %92 - 98 aynı
hayli
uca
başarı oranlarına sahiptir. Bu tarz
ameliyatlar çocuklar tarafından fazla
zor olmadan tolere yapılıyor
ve çoğunlukla bir hafta aynı
minik
bir sürede çocuklar gündelik aktivitelerine arka
dönebilir. Laparoskopik yöntemler açık ameliyatlara benzer başarı oranlarına malik
olmasına rağmen ameliyat sürelerinin uzun olması ve cerrahi zorlukları yüzünden
hayli
popülarite kazanmamışlardır. Sonuç olarak, ihtiraslı
idrar yolu enfeksiyonu geçiren, ailesinde reflü hikayesi olan yoksa
idrar yapma sorunları olan çocukların kesinlikle
reflü açısından değerlendirilmeleri gerekir. Mütenasip
izleme
ve sağaltma
ile çocuklarımızı böbrek kaynaklı hündür
tansiyondan ve böbrek yetmezliğinden korumamız olası
olacaktır.